تامین کارخانه --- بدون واسطه --- OEM/ODM موجود است

تحقیق و توسعه

(1)

تحقیق و توسعه تراشه دستگاه دید در شب

(4)

تحقیق و توسعه و اشکال زدایی بدنه دوربین دوچشمی

(3)

تحقیق و توسعه پوشش عدسی تلسکوپ

(2)

تحقیق و توسعه استانداردسازی لنز

(5)

تحقیق و توسعه ابزارهای ساینده برای بدنه تلسکوپ

(6)

تحقیق و توسعه تلسکوپ کودکان

(7)

تحقیق و توسعه فرآیند تولید انبوه

(8)

تحقیق و توسعه استانداردهای تست نوری